Motto september 2018 Het in evenwicht houden van enerzijds betrokkenheid, drive en flow en anderzijds professionele distantie vraagt vele vlieguren. Dit evenwicht komt bij zowel jonge als juist zeer ervaren professionals het vaakst onder druk. Jonge professionals hebben nog weinig referentiekader, zij hebben aanvullende inzichten nodig om hun gebrek aan vlieguren te compenseren.Terwijl de ervaren professionals juist uit evenwicht raken door een stevig referentie kader dat is opgebouwd door die vele vlieguren. Met andere woorden jonge professionals moeten iets leren wat ze nog niet kunnen weten, terwijl de ervaren professionals zich vrij moeten maken om te onsluiten wat ze al weten, maar waar ze nog niet bij kunnen. Een coachingstraject voor jonge en ervaren professionals met dit thema ziet er dan ook echt anders uit. Ook een dialoog tussen jonge en ervaren professionals die beide op zoek zijn naar dit evenwicht kan beide groepen helpen. Ook voor de begeleiding van een dergelijke dialoog kan je beroep doen op JPC. Lees meer over eerdere maandmotto’s JPC Je Persoonlijke Coach