Coachen met paarden
De kern van coachen mat paarden is dat je gebruik maakt van de manier waarop paarden onderling communiceren. Paarden geven heel directe reacties en dit wordt door de meeste deelnemers aan deze vorm van coaching als een indrukwekkende en inzicht gevende ervaring gekenschetst. Om jezelf te laten coachen door paarden is ervaring met paarden is niet nodig. Bij de coaching ga je ook niet op het paard, je blijft gewoon op de grond staan en met allerlei oefeningen ga je aan de slag met verbinding te maken met het paard. De coaching is gebaseerd op jouw interactie met het paard, je verbale vaardigheden en maskers worden hierbij irrelevant. Het paard spiegelt, de coach kijkt vooral naar de reactie van het paard en ondertitelt deze voor je. Bij coaching met paarden gebruik ik doorgaans twee paarden, soms ook 3 paarden. Isola, een fantastsiche haflinger die heel zo duidelijk spiegelde is helaas in dember 2016 oveleden. Haar 17 jarige dochter Nutmag en mijn 7 jarige fjord Freyja zullen nu in 2017, in figuurlijke zin, de kar gaan trekken. Ook zal Jamillah deel gaan nemen aan de sessie. Deze 2 paarden leven met nog 4 andere paarden in een kleine kudde (ze staan dus niet op stal). Daardoor zijn ze heel geschikt voor dit werk.Te meer Nutmag door haar eigen moeder (Isola) in de kudde is opgevoed en Freyja in een nagegnoeg in het wild levende kudde in een natuurgbeid is opgegroeid. Behalve verbinding kent een kudde ook een aantal onderscheiden posities, met daaraan verbonden hiërarchische plaats, rollen en gedrag. Door verbinding met het paard aan te gaan neem je ook positie in in “de kudde”.Voor meer uitleg: klik hier Je zult in de coaching ervaren hoe het paard op jou reageert, welke positie het paard jou of jij het paard laat innemen. Als coach kijk ik naar de reactie van het paard op jou, ik vertel je wat ik zie en stel je vragen. Op de facebook pagina vind je ook nieuws over paardencoaching van JPC en de daarbij betrokken paarden.
JPC Je Persoonlijke Coach