Enneagram
Een ennea-coaching traject onderscheidt zich van een ander individueel coachingstraject doordat het enneagram een belangrijk hulpmiddel is in deze vorm van coaching. Het is niet noodzakelijk dat je bij aanvang van dit traject veel kennis hebt van het enneagram of al te weten wat je type is.
Je hebt wel eens van het enneagram gehoord en je wilt weten welk type je bent.... Een type interview vindt plaats in een eenmalig persoonlijke sessie en kan op afspraak plaatsvinden. Aan het eind van de sessie weet je welk enneagram type je bent en heb je basis informatie over alle typen gekregen. Je hebt inzicht welke dynamiek je eigen type met zich mee brengt en wat je persoonlijke leerpunten zijn. Een type interview duurt 1½ à 2 uur en kost €150,-
Je hebt wel eens van het enneagram gehoord en je wilt er wel eens iets meer over weten. Je wilt in één avond kennismaken met het enneagram in een groep van maximaal 12 personen. Je wilt weten wat het enneagram is en wat het model jou kan bieden. ..................... en je bent benieuwd of en waar jijzelf in het enneagram past. Er is voor deelname aan de avond geen voorkennis over het enneagram nodig. Het model zal worden toegelicht en je krijgt inzicht in alle 9 typen. Tevens kan je deze avond ontdekken welk type je zelf bent en wat dat dan betekent voor je verdere persoonlijke groei, je relaties met anderen en dergelijke. Als je al wel weet welk type je bent zal deze cursus je inzicht verdiepen. Inzicht wordt gegeven in wat specifiek is voor jouw type en hoe andere typen daar mee omgaan: • Waar ben je geneigd je aandacht op te richten en hoe doen anderen dat? • In wat voor soort conflicten raak jij snel verzeild en in welke conflicten anderen? • Welke afweer en welk stress-reactie heb jij en welke zijn er nog meer? • Wat is jouw groeilijn en hoe ziet die van anderen eruit? • Hoe reageer jij op een voor jouw positieve dan wel negatieve omgeving en hoe doen anderen dat? • Wat zijn jouw unieke kwaliteiten en welke uniek kwaliteiten hebben anderen? De eerstvolgende cursus zal plaatsvinden in het najaar van 2012 in Wageningen. De kosten voor deelname zijn €30,- per persoon.
Enneacoachings traject
Type interview
Voor een afspraak kan je mailen naar ennea@persoonlijkecoach.info of bellen naar 0317- 418227 Zie voor meer informatie over Enneagram ook Enneagram Stichting Nederland www.enneagramstichting.nl
Kennissmakingsworkshop
JPC Je Persoonlijke Coach