Wat kan je verwachten
Een intake gesprek gaat altijd vooraf aan een coachingstraject. In dit gesprek bespreken we de aanleiding, de wederzijdse verwachtingen en de zakelijke kant van het traject. Een eerste verkenning van het te behalen resultaat vindt plaats, evenals een inschatting van het benodigde aantal sessies. Tijdens de eerste sessie worden de doelen van het coachingstraject vastgesteld. In het coachingstraject vinden gesprekken plaats waarbij de nadruk ligt op het hier en nu. Je zult sterke en zwakke kanten van je zelf in samenhang leren zien en je wordt uitgedaagd tot groei en ontwikkeling. Je zult in de gesprekken op zoek gaan naar overtuigingen die je hebt en die je huidige gedrag in stand houden. Je inzicht in je eigen handelen wordt hierdoor vergroot, maar ook je inzicht in je belemmeringen om het anders te doen. Je wordt uitgedaagd deze belemmeringen van hun kracht te ontdoen, zodat je meer keuzevrijheid krijgt in je handelen. Je persoonlijke coach zal de condities scheppen en je een spiegel voorhouden, maar jij zult het werk moeten doen. Jouw inbreng en jouw wil om in beweging te komen is essentieel. We kunnen hiervoor een serie gesprekken plannen. Je kan er,daarnaast, bij JPC, ook voor kiezen de de natuur als inspiratiebron te gebruiken, waarbij de coaching plaatsvindt tijdens het wandelen. Ook is het mogelijk één of meer sessies tijdens het traject paarden in te zetten om je te spiegelen. Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatie.
JPC Je Persoonlijke Coach