Paarden kunnen goed spiegelen, ze zijn gevoelig voor verbinding. Een paard reageert op verbinding en op het ontbreken ervan. Dit komt doordat paarden in een kudde leven en prooidieren zijn. Opsporen van gevaar, leiderschap, eenduidige communicatie en het zonder aarzeling volgen van de groep is voor paarden van levensbelang. Paarden kunnen in de natuur alleen overleven in (verbinding met) een kudde. Ook voor onze hedendaagse paarden die gedomesticeerd leven is verbinding nog steeds verbonden aan veiligheid. Menig ruiter weet dat wel en heeft zelf wel eens aan den lijve ervaren dat een paard plotseling een enorme, nauwelijks te beteugelen, vluchtreactie kan hebben. Wat menigeen zich vaak minder realiseert is dat een paard ook steeds op zoek is naar verbinding, verbinding met andere paarden en/of met ons mensen. Een paard wil altijd een kudde vormen en nodigt ons daar ook bij voortduring voor uit. Je zou kunnen zeggen dat een paard altijd bezig is met de verbinding. Het paard zoekt ons in die verbinding en reageert daarop. Een paard zoekt verbinding, maar zal verbinding uit de weg gaan als deze niet bijdraagt aan zijn veiligheid. Het paard test de verbinding: “Wat heb ik aan jou?”, “Zie je het gevaar (roofdier) op tijd, kan ik daarop vertrouwen?” enz. Leiderschap is hierbij een belangrijk thema omdat dit bijdraagt aan veiligheid. Hoe het paard de verbinding ervaart is te zien in het gedrag van het paard. Het paard laat zich hierbij niet of nauwelijks om de tuin leiden als je je anders voor doet dan je bent. Het paard reageert niet op wie je zou willen zijn of hoe je zou willen overkomen, maar op hoe je in het hier en nu bent. Het paard kan je hierdoor goed spiegelen. Voor meer achtergrond informatie klik hier
Waarom coachen met paarden werkt
JPC Je Persoonlijke Coach