Als je JPC inschakelt voor een coachingstraject zal ik, Evelien Beentjes,  je persoonlijke coach zijn. Inmiddels heb ik al heel wat vlieguren  gemaakt als individuele- en als teamcoach.  Ik ben in 1986 afgestudeerd als sociaal- en organisatiepsycholoog en  ben sindsdien werkzaam als beleidsmedewerker en organisatieadviseur  in verschillende ziekenhuizen.   Na kennis gemaakt te hebben met coaching ben ik erg enthousiast  geworden over deze vorm van begeleiding omdat coaching je leert  effectief gebruik te maken van je eigen kracht en om zelf  verantwoordelijkheid te (blijven) nemen, ook op die gebieden waar dat je  moeilijker afgaat.   Op 1 januari 2001 heb ik JPC opgericht om ook buiten het ziekenhuis  waar ik werk coachingstrajecten te kunnen uitvoeren. Ik heb sindsdien  ruime coachingservaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen,  verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg,gehandicapten- zorg,  consumentenorganisaties, consultancy, onderwijs, universiteit en de  farmacie. Daarnaast doe ik ook binnen het ziekenhuis, waar ik nog  steeds werk, coachingstrajecten. Hierdoor heb ik o.m. strategisch,  tactisch en operationeel leidinggevenden, beleidsmedewerkers,  adviseurs, projectleiders, wetenschappers en medisch specialisten  gecoached.  Op het gebied van coaching heb ik de een leergang "coachen op  zingeving en resultaat" gevolgd en een tweetal intensieve  vervolgopleidingen te weten teamcoaching en coaching van lastige  teams. Tevens heb ik masterclasses gevolgd op het gebied van  functionele analyse, associatieve technieken en coachen met paarden.  Op het gebied van organisatiecoaching heb ik een master titel behaald  in 2010.  Daarnaast heb ik me verdiept in het enneagram en heb deelgenomen aan zowel de basale enneagram-sessies, als aan sessies die gericht zijn op subtypen, groei en relaties. Ik heb een opleiding voor het afnemen van een type-interview afgerond.Op de learninglane heb ik het coachen met de natuur als inspiratiebron (her)ontdekt en ik heb hiervoor een eigen methode ontwikkeld zodat ik nu wandelcoaching en coaching met paarden aan kan bieden. Wie is je persoonlijke coach In 2010 heb een leergang systemisch coachen met paarden gevolgd en het certificaat behaald. In 2011 heb ik bij de Monthy Robberts school in Nederland een 2- daagse cursus psychologie van het paard gedaan. In 2014 heb ik de leergang systemisch teamcoaching met paarden gevolgd en het  een certificaat behaald. (voor mijn overige paarden ervaring (klik hier). In 2017 heb ik de postacademische opleiding postieve psychologie gevolgd. In 2018 heb ik me ingeschreven in het centraal register kort beroeps onderwijs (CRKBO) Voor reflectie op mijn eigen handelen in de coachingstrajecten heb ik een intervisiemaatje met wie ik periodiek mijn handelen (en mijn nalaten) bespreek en onderzoek. JPC Je Persoonlijke Coach